Garantievoorwaarden

Verlengde garantie

In aanvulling op artikel 24 van de Consumentenvoorwaarden Metaalunie geldt de volgende verlengde garantieperiode:
a) voor de constructie (niet-bewegende delen) en spontane ruitbreuk van gehard glas: 9 jaar (in totaal 10 jaar);
b) voor de coating: 4 jaar (in totaal 5 jaar).

Onder beschadiging van de oppervlaktelaag (coating) wordt verstaan: blaarvorming, barsten en ontheffing, mits en voor zover deze fouten zich voordoen op minstens 5% van de totale oppervlakte. De garantievergoeding (berekend over de kosten voor materiaal, demontage, transport en herplaatsing op basis van een offerte) is gedurende de garantieperiode aflopend:

  • 1e jaar: 100%
  • 2e jaar: 80%
  • 3e jaar: 60%
  • 4e jaar: 40%
  • 5e jaar: 20%

Artikel 24 van de Consumentenvoorwaarden Metaalunie blijft voor het overige onverkort van toepassing. Dat betekent dat de verlengde garantie vervalt, als:
- gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
- gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
- het gebrek geen gevolg is van het werk;
- gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging, reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dealer.

Metalura, Alblasserdam

Privacy Settings